Polska, 31-409 Kraków, ul. Nabielaka 2 biuro@ftdl.pl

Nasza Misja

Fundacja Technologie dla ludzi powstała z myślą aby zacząć przywracać internet do jego założeń. Chcemy aby każdy użytkownik mógł znów poczuć się w nim bez potrzebnego śledzenia, aby jego dane były znów jego własnością.

Naszym głównym celem jest pomóc innym fundacją/organizacją non-profit pomóc znaleźć się w świecie OpenSource, w ramach tego zadania możemy pomóc od zera uruchomić serwisy, dać dostęp do już istniejących naszych rozwiązań (jak chmura czy poczta), ale także możemy poprowadzić jak samemu tego dokonać.

Nasze cele

Celami Fundacji są:

 1. tworzenie i rozwój wolnego oprogramowania wspomagającego aktywność obywatelską,
 2. działalność naukowo-techniczna,
 3. przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu, ze szczególnym uwzględnieniem seniorów oraz
  młodzieży zagrożonej ubóstwem,
 4. promowanie rozwiązań open source w administracji państwowej na każdym jej szczeblu,
 5. publikowanie rozwiązań wspomagających cyfrową edukację,
 6. tworzenie rozwiązań informatycznych i technologicznych wspomagających działalność
  związaną z ochroną środowiska,
 7. popularyzacja rozwiązań związanych z bezpieczeństwem teleinformatycznym oraz ich
  wdrażanie,
 8. inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia
  społecznego, a szczególnie w ochronie praw oraz wolności człowieka i obywatela,
  w ochronie życia rodzinnego i profilaktyce społecznej;
 9. propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii w ogólnie pojętym poradnictwie
  obywatelskim,
 10. rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju
  społeczeństwa obywatelskiego,
 11. działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi są m.in.: działalność naukowa,
  naukowo-techniczna, oświatowa, kulturalna, społeczna, w zakresie nowych technologii,
  ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej,
 12. animacja społeczności lokalnych, ze szczególnym uwzględnieniem mniejszych ośrodków,
  poprzez dostarczenie narzędzi informatycznych, w tym lokalnych portali informacyjnych,
  społecznościowych, umożliwiających sprawną wymianę informacji oraz komunikację.