Poland, 31-409 Kraków, ul. Nabielaka 2 biuro@ftdl.pl

Nasza misja: odzyskać technologię!

Fundacja Technologie dla ludzi powstała z myślą przywrócenia internetu do jego założeń. Chcemy, aby każdy użytkownik mógł znów poruszać się po nim bez niepotrzebnego śledzenia i aby jego dane znów były jego własnością.

Naszym głównym celem jest wsparcie innych fundacji i organizacji non-profit w znalezieniu się w świecie Open Source – w ramach tego zadania możemy m.in. pomóc uruchomić serwisy od zera czy zaproponować dostęp do już istniejących naszych rozwiązań (jak chmura czy poczta), ponadto możemy przygotować listę propozycji dla konkretnego klienta w zgodzie z głównym profilem działalności.

Nasze cele

Celami Fundacji są:

 1. tworzenie i rozwój wolnego oprogramowania wspomagającego aktywność obywatelską,
 2. działalność naukowo-techniczna,
 3. przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu, ze szczególnym uwzględnieniem seniorów oraz
  młodzieży zagrożonej ubóstwem,
 4. promowanie rozwiązań Open Source w administracji państwowej na każdym jej szczeblu,
 5. publikowanie rozwiązań wspomagających cyfrową edukację,
 6. tworzenie rozwiązań informatycznych i technologicznych wspomagających działalność
  związaną z ochroną środowiska,
 7. popularyzacja rozwiązań związanych z bezpieczeństwem teleinformatycznym oraz ich
  wdrażanie,
 8. inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia
  społecznego, a szczególnie w ochronie praw oraz wolności człowieka i obywatela,
  w ochronie życia rodzinnego i profilaktyce społecznej;
 9. propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii w ogólnie pojętym poradnictwie
  obywatelskim,
 10. rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju
  społeczeństwa obywatelskiego,
 11. działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi są m.in.: działalność naukowa,
  naukowo-techniczna, oświatowa, kulturalna, społeczna, w zakresie nowych technologii,
  ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej,
 12. animacja społeczności lokalnych, ze szczególnym uwzględnieniem mniejszych ośrodków,
  poprzez dostarczenie narzędzi informatycznych, w tym lokalnych portali informacyjnych,
  społecznościowych, umożliwiających sprawną wymianę informacji oraz komunikację.