Poland, 31-409 Kraków, ul. Nabielaka 2 biuro@ftdl.pl

Fundacja Technologie dla Ludzi