Poland, 31-409 Kraków, ul. Nabielaka 2 biuro@ftdl.pl

Usługi

woman in black shirt sitting beside black flat screen computer monitor

Zadaniem Fundacji jest realizowanie usług dla wszystkich – czy to zwykłych użytkowników wolnego oprogramowania, czy też dużych NGO – w oparciu o rozwiązania Open Source.

Lista

NCH.pl – czyli Nasza Chmura to dostępna dla wszystkich, bezpłatnie, chmura oparta o platformę Nextcloud

Pol.social – to otwarta polskojęzyczna instancja Mastodon, działająca od 1 listopada 2021. Pracujemy w zgodzie z Porozumieniem Serwerów Mastodon, dlatego znajdziesz nas na stronie JoinMastodon.

Chat.Pol.social – Instancja sieci Matrix dla użytkowników serwisu Pol.social

Tube.Pol.social – Instancja Peertube dla użytkowników serwisu Pol.social

Dedykowane

Jeśli chcesz stworzyć serwis internetowy, bądź Twoja organizacja potrzebuje lepszego narzędzia do zarządzania nią, po prostu skontaktuj się z nami.

Początkujące projekty jesteśmy w stanie realizować bezpłatnie dzięki dotacjom.