Poland, 31-409 Kraków, ul. Nabielaka 2 biuro@ftdl.pl

Usługi

woman in black shirt sitting beside black flat screen computer monitor

Zadaniem Fundacji jest realizowanie usług oraz prowadzenie projektów dla wszystkich – zarówno osób indywidualnych i nieformalnych zespołów, korzystających z wolnego oprogramowania, jak i stowarzyszeń, organizacji, związków zawodowych czy NGO – bez względu na ich wielkość. Dbamy tak samo o małych, średnich i dużych. Działamy na własnej infrastrukturze w oparciu o sprawdzone rozwiązania Open Source i wiedzę oraz doświadczenie naszych zespołów i osób wolontariackich.

Lista usług ogólnodostępnych prowadzonych przez FTdL

NCH.plNasza Chmura to usługa oparta o platformę Nextcloud. Oferujemy największy w Europie, bezpłatny limit dysku 15GB. Umożliwiamy założenie grupy dla współpracy wielu osób działających wspólnie nad projektami. Wystarczy wysłać e-mail na adres pomoc@ftdl.pl. Oferujemy również możliwość zwiększenia limitu dla osób prowadzących projekty społeczne, orgnizacji i NGO. Można również zwiększyć limit do 50GB samodzielnie, wspierając naszą Fundację jednorazowo kwotą 50 zł (kontakt e-mail po wpłacie). Limit będzie dostępny bezterminowo, czyli na czas życia projektu Nasza Chmura. Udostępniamy również organizacjom i projektom dedykowane instancje Nextcloud, w ich własnej domenie, oparte o Netcloud AIO. Prosimy o kontakt.

Pol.social – Otwarta, polskojęzyczna instancja Mastodon, działająca od 1 listopada 2021. Pracujemy w zgodzie z Porozumieniem Serwerów Mastodon, dlatego znajdziesz nas na stronie JoinMastodon. Serwer działa zawsze na najnowszej wersji vanilla mastodon. Obsługuje wyszukiwanie wpisów (Elasticsearch), translację wpisów przez DeepL i jest moderowany przez nasz zespół. Dzieki moderacji prowadzonej przez żywe osoby, a nie algorytmy, na Pol.social panuje inkluzywna atmosfera przyjaznej dyskusji i wymiany myśli. Dbamy o zachowanie netykiety. To najlepszy dom w Fediwersum dla osób tworzących treści, organizacji, aktywistek i aktywistów, a także fundacji i urzędów.

Chat.Pol.social – Instancja sieci Matrix tylko dla użytkowników serwisu Pol.social. Jeśli szukasz ogólnodostępnego polskiego serwera Matrix, polecamy Noevil.pl prowadzony przez Didka na infrastrukturze naszej Fundacji.

Tube.Pol.social – Instancja Peertube dla użytkowników serwisu Pol.social. Serwer udostępniający strumieniowanie wideo podobnie jak Vimeo czy YouTube. Umożliwia transmisje Live ze wspaniałym czatem opartym o protokół XMPP, wiele kanałów dla profilu (YouTube tylko jeden!) oraz działa w sieci Fediwersum, umożliwiając udostępnianie i komentowanie filmów. Oferuje także kanały RSS (również w formacie podkastowym) dla subskrybcji spoza Fediwersum.

Bin.Pol.social – Instancja Kbin dostępna dla wszystkich. Agreguje linki podobnie do Reddit, obsługuje artykuły formatowane Markdown, podział treści na Magazyny (jakby własne kategorie, blogi). Umożliwia pisanie tootków, jak na Mastodonie czy Twitterze. Wspaniale wątkuje dyskusję pod Linkami i Artykułami Kbin, jak na forum dyskusyjnym. Działa w Fediwersum i poza nim, jak zwykły serwis / strona www.

Polesie.Pol.social – Instancja Kbin dedykowana osobom z Polesia. Wszystkie osoby lub organizacje zainteresowane prowadzeniem własnej geograficznej instancji Kbin dla społeczności lokalnych zapraszamy do kontaktu.

Mobilizon.pl – Najstarsza polska instancja Mobilizona, czyli alternatywny dla Facebooka serwis z informacjami o wydarzeniach w Fediwersum i nie tylko. Współprowadzimy go na naszej infrastrukturze, pracujemy również nad wdrożeniem importera wydarzeń z innych serwisów. Niebawem zastąpi prowadzony przez nas samodzielnie serwer Mobilizona AkcjaReakcja.pl

Pixel.Pol.social – Odpowiednik Instagrama w sieci i w Fediwersum. Wdrażana i już działająca instancja Pixelfed dla osób korzystających z Pol.social. Pierwszy (znany nam) polski serwer Pixelfeda ze wsparciem i moderacją, którą zapewniają zespoły naszej Fundacji. Po pełnym uruchomieniu wystartujemy również ogólnodostępną instancją Pixelfeda Pol.pics.

Usługi dla projektów i organizacji

Mamy duże doświadczenie w profesjonalnym wdrażaniu oprogramowania, jego utrzymaniu, administracji i moderacji, a także w powadzeniu projektów i wdrożeń.

Jeśli chcesz stworzyć serwis internetowy, bądź Twoja organizacja potrzebuje lepszego narzędzia do zarządzania społecznością i pracy grupowej, po prostu skontaktuj się z nami.

Nowo uruchamianym projektom, bez budżetu na zakup usług na rynku komercyjnym, jesteśmy w stanie zapewnić infrastrukturę i wsparcie naszych zespołów we wzajemnościowym modelu finansowania. Za wartość otrzymaną od Fundacji odwzajemniasz się, kiedy możesz i ile możesz. Taki model umożliwia zdjęcie z nowych projektów bariery finansowej, łatwiejszy start, a także utrzymanie i rozwijanie zasobów naszej Fundacji, w tym wynagradzenie za pracę osób współpracujących i nagradzanie zespołów wolontariackich.

Oferujemy:

  • Hosting, w tym WordPress, Ghost i inne popularne frameworki webowe.
  • VPS w oparciu o ProxMox, bez overbookingu zasobów, backupowany raz na dobę.
  • Pocztę elektroniczną dla całej domeny w oparciu o Mailcow, newslettery i listy mailingowe z Keila Open Source.
  • Własne instancje serwerów w Fediverse: Mastodon, Pleoma/Akkoma, Kbin/Mbin, PeerTube, Mobilizon, Pixelfed i inne.
  • Własne instancje serwerów Nextcloud (AIO), Matrix/Element, Mattermost, Loomio, niebawem Maptio.
  • Hosting S3 dla dużych ilości danych, multimediów i innych, w oparciu o MinIO.
  • Wsparcie organizacyjne i wdrożeniowe, opiekę nad systemami, moderację.
  • Szkolenia z wdrażania i wykorzystania oprogramowania Open Source.
  • Szkolenia w zakresie zarządzania i organizowania współpracy, w tym z wdrażania w organizacjach zasad socjokracji i komunikacji bez przemocy (NVC).

Wszystkie usługi utrzymujemy we własnej serwerowni w Krakowie (KRK-DC), mamy pełną kontrolę nad siecią, sprzętem i danymi. Lubimy rozmawiać, więc śmiało skontaktuj się z nami, jeśli nie możesz znaleźć tego, czego szukasz. Wiele z naszych usług powstało jako nowe wdrożenia dla zaspokojenia potrzeb zespołów i organizacji, zanim weszły do naszej stałej oferty.

Kontakt w sprawie wdrożeń: Sebastian

Kontakt w sprawach technicznych: Piotr

Dane znajdziesz na stronie Kontakt.

Zapraszamy do współpracy z naszą Fundacją.