Poland, 31-409 Kraków, ul. Nabielaka 2 biuro@ftdl.pl

Start Fundacji

Oficjalnie Fundacja została zarejestrowana pod numerem KRS 0000886000.