Poland, 31-409 Kraków, ul. Nabielaka 2 biuro@ftdl.pl

Ankieta dla osób pracujących w małopolskich organizacjach pozarządowych

Jeśli działasz w małopolskiej organizacji pozarządowej, zapraszamy Cię do wypełnienia naszej ankiety na temat stosowanego sposobu zarządzania wraz z oceną poziomu przepływu informacji wewnątrz NGO respondentów. 

W badaniu mogą uczestniczyć zarówno członkowie zarządów, jak i pracownicy i wolontariusze, a sama ankieta pozwala respondentowi na zachowanie całkowitej anonimowości. Link do badania: https://chmura.ftdl.pl/apps/forms/s/XnyYkXJQqHTq4yEX3aefzKrk

Serdecznie dziękujemy za poświęcony czas!

fot. pixabay.com