Poland, 31-409 Kraków, ul. Nabielaka 2 biuro@ftdl.pl

Tag: wpłaty

Wsparcie Fundacji

person showing both hands with make a change note and coins

Dziękujemy za Twoje zainteresowanie wsparciem działalności Fundacji Technologie dla Ludzi (FTdL).
Przygotowaliśmy wiele możliwości i kanałów wsparcia dla Twojej wygody.