Poland, 31-409 Kraków, ul. Nabielaka 2 biuro@ftdl.pl

Automatyczne generowanie napisów do filmów

Jako Fundacja Chcemy zrobić serwis umożliwiający automatyczne generowanie napisów do filmu.

Mamy przygotowany software, który potrafi praktycznie bezbłędnie dokonać transkrypcji, używając Sztucznej Inteligencji (LLM).

Jednak sprzęt który będzie musiał działać całą dobę jest bardzo drogi, dla tego założyliśmy zbiórkę na którą można wpłacać tutaj.
Przy wpłacie 200zł będziemy dawać wczesny dostęp do platformy.

https://zrzutka.pl/u8y7bx

Przykładowe dziłanie:

Inne przykłady:

Wideo: Dlaczego Czarnek jest wybitnym dzbanem | NEWSY BEZ WIRUSA #157 | Karol Modzelewski
Napisy: https://ftdl.pl/napisy/Dlaczego_Czarnek_jest_wybitnym_dzbanem_NEWSY_BEZ_WIRUSA.srt

Wideo: Kasia Gandor – Dlaczego mięso powinno być droższe?
Napisy: https://ftdl.pl/napisy/Dlaczego-mie%CC%A8so-powinno-byc%CC%81-droz%CC%87sze.srt